Infolinia: +48 800 153 154

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych osobowych jest ICB Pharma Sp. J.., z siedzibą
w Jaworznie przy ul. Moździerzowców 6a, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas swoich danych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: rodo@icbpharma.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  •  przesyłania informacji edukacyjnych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz pocztą tradycyjną – na podstawie udzielonej zgody,

4. Państwa dane osobowe:

  • mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.
  • nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą:

  • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody na przesyłanie newslettera;

6. Posiadają Państwo prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
  • posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do  innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora.

9. Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkiem udzielenia zgody na takie przetwarzanie w celach handlowych i  wysyłki newslettera .