layer4-background layer4-sublayer3

Co dzień chodzi
mi po głowie
pomysłów ze sto.
Lecz od wczoraj,
mało kto wie,
chodzi mi też TO...

Find out more

layer4-background layer4-sublayer3

Every night I have in mind a bunch of thoughts, I bet.
But just now , I’ve found out that I have also THAT.

Find out more